Về Tổ Chức THVNDC

About Us
thvndc's picture

Thư mời vào nghe đài phát thanh Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ

Quý vị muốn cập nhật hóa tin tức về tình trạng đàn áp nhân quyền, tranh đấu cho tự do dân chủ tại quê nhà ? muốn nghe những tin tức không bị kiểm duyệt về Việt Nam cũng như trên tòan thế giới? muốn tham khảo những bài nhận định, bình luận thời sự thú vị đặc sắc về các vấn đề thời sự? --- Đọc Thêm